Nasi specjaliści

Jan Sieczka

Konsultacje psychologiczne online prowadzę dla osób w przedziale 16-26 lat. Jestem w trakcie czteroletniego kształcenia w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Swoją pracę poddaję superwizji. Regularnie uczestniczę w szkoleniach dla psychologów i psychoterapeutów. Na co dzień pracuję jako psycholog dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach instytucjonalnej formy pieczy zastępczej. Doświadczenie zdobywałem także w całodobowej interwencji kryzysowej. 

W pracy indywidualnej w ramach poradnictwa psychologicznego głównie zajmuję się: zaburzeniami więzi, zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, interwencją kryzysową, zarządzeniem stresem, obniżoną samooceną, wsparciem w obszarze kryzysów rozwojowych. 

Kalendarz rezerwacji

Zapisz się na wizytę.

Borykasz się z problemem?

Skontaktuj się z nami. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniej terapii.