Socjoterapia i TUS

Czym jest Socjoterapia i Trening Umiejętności Społecznych?

Socjoterapia i Trening Umiejętności Społecznych to formy terapeutyczne, które koncentrują się na pracy z pacjentami nad ich zdolnością do komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w interakcjach społecznych. Pomagamy zrozumieć, rozwijać i doskonalić umiejętności społeczne, co zdecydowanie wpływa na poprawę jakości życia.

Trening Umiejętności Społecznych kierujemy do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy potrzebują wsparcia umiejętności wykorzystywanych na co dzień w sytuacjach związanych z funkcjonowaniem w różnych grupach społecznych. Podczas TUS pacjenci zdobywają umiejętności komunikacji, począwszy od nauki przedstawiania się i prowadzenia przyjaznych rozmów, poprzez opowiadanie o sobie, aktywne słuchanie, po umiejętność samokontroli i okazywania szacunku innym. Umiejętności społeczne, których uczy TUS, to też tak ważna w naszym życiu umiejętność rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi, radzenie sobie z lękiem, stresem. To również nauka empatii, okazywanie zainteresowania uczuciami innych.

Dlaczego Socjoterapia i Trening Umiejętności Społecznych są ważne?

Socjoterapia i Trening Umiejętności Społecznych są ważne, ponieważ pomagają pacjentom w budowaniu zdrowych relacji, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Uczą skutecznego radzenia sobie z konfliktami, budowania wsparcia społecznego oraz poprawiają jakość komunikacji interpersonalnej. Dzięki temu pacjenci są w stanie prowadzić zrównoważone emocjonalnie i satysfakcjonujące życie w społeczeństwie.

TUS uczy też jaką postawę przyjąć w sytuacji zachowań prowokujących i agresywnych ze strony innych. Jak poradzić sobie z odrzuceniem i wykluczeniem. Pod tym hasłem mamy też umiejętności pokonywania trudności, asertywność, umiejętność współzawodnictwa, wytrwałość, cierpliwość, rozwiązywanie problemów, także w grupie. Trening szczególnie polecany jest dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania oraz z ADHD.

Warto wspomnieć, że bardzo dobre efekty obserwujemy też u dzieci lękliwych, nieśmiałych i wycofanych. Bywają osoby, którym trudno zawierać przyjaźnie, trudno poradzić sobie z przeżywanymi w relacjach emocjami, mimo, że na pierwszy rzut oka nie mają kłopotu z nawiązywaniem relacji rówieśniczych i funkcjonują nieźle w grupie.

Jak wygląda proces Socjoterapii i Treningu Umiejętności Społecznych?

Każde spotkanie skupia się na  wspieraniu uczestników w zdobywaniu pewności siebie, doskonaleniu komunikacji i tworzeniu trwałych relacji. Praktyczne zadania, symulacje i ćwiczenia pomagają zdobywać doświadczenie w różnych aspektach interakcji społecznej.

Jak opłacić wizytę w poradni?

Z myślą o naszych Klientach stworzyliśmy formularz płatności on-line, dzięki któremu szybko opłacisz planowaną wizytę u specjalisty.

Jak z niego skorzystać? Po umówieniu wizyty otrzymasz wiadomość sms lub e-mail z linkiem do formularza.

Musisz jedynie wybrać odpowiednią pozycję oraz zaznaczyć datę i godzinę spotkania. Szybka płatność zagwarantuje sprawną realizację usługi!

Borykasz się z problemem?

Skontaktuj się z nami. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniej terapii.