Nasi specjaliści

Oliwia Pulkowska

Pracuje z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, rodzinami osób z niepełnosprawnością intelektualną potrzebującymi wsparcia. Zajmuje się psychoedukacją z zakresu zdrowia i poprawy jakości życia. Udziela wsparcia w obszarach: zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychosomatyczne, trudności w funkcjonowaniu społecznym, radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej wartości, kryzysy emocjonalne a także w związku i rodzinie, rozwój osobisty. Zapraszam także na treningi EEG Biofeedback dzieci i osoby dorosłe.

Borykasz się z problemem?

Skontaktuj się z nami. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniej terapii.