Nasi specjaliści

Krystian Pilarski

Prowadzi konsultacje i spotkania terapeutyczne w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Młodzież od 12 r.ż., dorośli, obszary działań, radzenie sobie ze stratą – rozpad relacji, śmierć bliskich osób itp., wychodzenie z traumy życiowej, bunt młodzieńczy, komunikacja międzypokoleniowa, budowa samooceny, kreowanie wizerunku i samoświadomości, wypalenie zawodowe, samorozwój osobisty.

Borykasz się z problemem?

Skontaktuj się z nami. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniej terapii.