Nasi specjaliści

Agnieszka Drabik-Dorawa

Prowadzi konsultacje indywidualne i rodzinne w podejściu Porozumienia bez Przemocy NVC oraz terapie indywidualne dzieci, młodzieży i dorosłych do 25 r.ż. w nurcie Poznawczo-Behawioralnym CBT i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR. Pani Agnieszka specjalizuje się w terapii osób: nieśmiałych, zahamowanych psychoruchowo, z niską samooceną, z ADHD, z mutyzmem wybiórczym, w spektrum autyzmu, z zaburzeniami lękowymi, z fobią społeczną, z zaburzeniami zachowania i emocji, z zaburzeniami opozycyjno- buntowniczymi, zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Prowadzi treningi umiejętności społecznych TUS i grupy rozwojowo-terapeutyczne. Jest diagnostą i coachem kariery z 20-letnim stażem. W Poradni przeprowadza również badania pedagogiczne oraz diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Borykasz się z problemem?

Skontaktuj się z nami. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniej terapii.