Nasi specjaliści

Agnieszka Drabik-Dorawa

Prowadzi konsultacje indywidualne i rodzinne oraz terapie indywidualne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych do 30 r.ż. w nurcie Poznawczo-Behawioralnym CBT i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR.


Przez 20 lat pracy zawodowej ukończyła wiele kursów, szkoleń, studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii, rozwoju osobistego m.in.:

– szkolenie podstawowe Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR I stopień w CTSR w Warszawie

– szkolenie certyfikacyjne Trener umiejętności społecznych TUS SST w Zachodniopomorskim Centrum Szkoleń w Kołobrzegu

– 8-tygodniowy kurs redukcji stresu  Mindfulness Based Stress Reduction MBSR opracowany przez prof. Jona Kabata-Zinna w The Mind Institute. Dr Julia E.Wahl

– studia podyplomowe z „Doradztwa zawodowego”, „Diagnozy i terapii pedagogicznej”, „Socjoterapii”, „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu”  (w trakcie)

– rozwój osobisty z zakresu Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia bez Przemocy NVC- uczestnik warsztatów, webinarów, grupy praktykującej NVC  w Szczecinie


Cały czas podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje terapeutyczne biorąc udział w doświadczeniach własnych oraz szkoleniach z zakresu psychoterapii:

– Szkolenie z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży- Poza Schematami w Warszawie- (w trakcie- zakończenie listopad 2023r.

– 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym osób dorosłych w akredytowanej Szkole Psychoterapii Crescentia w Warszawie (w trakcie)

W swojej pracy terapeutycznej korzysta również z metod, technik i narzędzi tzw. trzeciej fali CBT- Terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu (ACT) oraz Terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT).

 

Pani Agnieszka specjalizuje się w pracy terapeutycznej z nastolatkami, młodymi dorosłymi oraz rodzinami w aspekcie relacji rodzice- dzieci. Oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie m.in. w obszarze problemów emocjonalnych, niskiej samooceny, trudności w relacjach społecznych, problemów okresu dojrzewania, niskiej odporności na stres, zaburzeń lękowych, różnych kryzysów życiowych.

W Carpe Diem przeprowadza również badania pedagogiczne (osób z uogólnionymi i specyficznymi trudnościami w nauce) oraz diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Posiada szeroką wiedzę w tym obszarze popartą wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkołach różnego typu.

 

W pracy z drugim człowiekiem ważna jest dla niej empatia, uważność, życzliwość, szacunek i relacja. Uważa, że człowiek jest całością i patrzy na niego holistyczne. Ważne jest zarówno Ciało, Umysł, jak i Dusza (emocje). Dopiero balans CUDu pozwala czuć się w pełni zdrowym, spełnionym, szczęśliwym.

Borykasz się z problemem?

Skontaktuj się z nami. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniej terapii.