Nasi specjaliści

Jerzy Wojciechowski

Organizuje i prowadzi „warsztaty dla dobrych rodziców” dzieci, które: przejawiają problemy wychowawcze lub edukacyjne, mają objawy nadpobudliwości psychoruchowej, mają problemy koncentracją uwagi, zostały zdiagnozowane jako osoby z zaburzeniami zachowania, ADHD lub ZA. Zajmuje się neuroterapią. Prowadzi trening EEG Biofeedback i HEG oraz treningi funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja, uwaga, spostrzegawczość). W codziennej pracy pomaga dzieciom w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłym.

Borykasz się z problemem?

Skontaktuj się z nami. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniej terapii.