Nasi specjaliści

Jan Sieczka

Poradnictwo psychologiczne oraz interwencję kryzysową stacjonarnie i online prowadzę przede wszystkim dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym dla osób dorosłych uczących się (do 26 roku życia). Przeprowadzam także diagnostykę psychologiczną.

Swoją pracę poddaję superwizji. Regularnie uczestniczę w szkoleniach dla psychologów i psychoterapeutów. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w całodobowej interwencji kryzysowej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych instytucjonalnej formy pieczy zastępczej. Jestem słuchaczem czteroletniej Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie, kształcę się w modalności psychodynamicznej.

Z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży głównie zajmuję się: zaburzeniami więzi, zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, interwencją kryzysową, zarządzeniem stresem, obniżoną samooceną, wsparciem w obszarze kryzysów rozwojowych, zespołem hiperkinetycznym (ADHD), spektrum autyzmu w normie intelektualnej.

Borykasz się z problemem?

Skontaktuj się z nami. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniej terapii.