Nasi specjaliści

Agnieszka Rudek

Jestem logopedą, neurologopedą, terapeutą SI. Pracuję z dziećmi z trudnościami artykulacyjnymi; z dziećmi z dysleksją; z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju jak autyzm, afazja, alalia, zespół Aspergera. Prowadzę terapię karmienia. Prowadzę naukę czytania metodą sylabową dla dzieci mających trudności z opanowaniem tej umiejętności, jak również dla małych dzieci, które chcą nauczyć się czytać, wykorzystując metodę krakowską prof. J. Cieszyńskiej. Przez wiele lat zdobywałam doświadczenie diagnostyczno – terapeutyczne w ośrodkach krakowskich takich jak: Poradnia Logopedyczna, Dzienny Ośrodek Rehabilitacji, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Uczestniczę w szkoleniach specjalizacyjnych, dzięki czemu mogę doskonalić swoją pracę. Podczas pracy korzystam z różnych metod by jak najlepiej dostosować terapię do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dziecka.

Borykasz się z problemem?

Skontaktuj się z nami. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniej terapii.