Nasi specjaliści

agnieszka-budziszewska

Zawodowo zajmuję się diagnostyką dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), spektrum autyzmu, ADHD oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami emocjonalnymi.

Moje doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. w placówkach oświatowych (szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych) oraz poradni zdrowia psychicznego w SPSK NR 1 w Policach.

Systematycznie poszerzam wiedzę i umiejętności zawodowe, uczestnicząc w kursach i studiach podyplomowych. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Zajmuję się również poradnictwem i wsparciem psychologicznym dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, wykorzystując podejście w nurcie systemowym i ACT. Ukończyłam Kurs Podstawowy Terapii Systemowej organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, szkolenia w zakresie terapii ACT – Terapia akceptacji i zaangażowania w Poznaniu w Centrum Psychologiczno-Coachingowym „Inspeerio”.

Borykasz się z problemem?

Skontaktuj się z nami. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniej terapii.